దీపావళి పండుగ ఏ రోజు జరుపుకోవాలి?… క్లారిటీ ఇస్తున్న పండితులు