త్రివిక్రమ్ ఆఫర్ ను రిజెక్ట్ చేసిన లయ‌ కారణాలు ఇవే