పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రా రెడ్డి గారి ఫై సాంగ్

పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రా రెడ్డి గారి ఫై సాంగ్

గానం:సంతోష్ గడ్డం,లిరిక్స్:హనుమయ్య బండారు,సంగీతం:ఏ.ఆర్.సన్నీ,ఎడిటింగ్:వీరు,నిర్మాత,దర్శకుడు:సాగర్ చీకటిపల్లి

https://doc-0g-8s-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/sola8t30ebnhr187gqb3hord9v4bgnma/btph3m4g2s222k24h2rcahc46hnql4a3/1579773600000/02150647854373464993/12553661493270918215/1jwRtV2zPxJwmLvrMnANOrOcczQYWQYSD?e=download&authuser=0