మంగళవారం చేయాల్సిన, చేయకూడని పనులు

మంగళ వారం కొన్ని పనులు చేయాలి, మరికొన్ని చేయకూడదని పెద్దలు చెబుతుంటారు. మంగళవారం కుజునికి సంకేతం. కుజుడు ధరత్రీ పుత్రుడు, భూమిపై నివసించేవారికి కుజ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కుజుడు ప్రమాదాలకు, కలహాలకు, నష్టాలకు కారకుడు. అందుకనే సాధారణంగా కుజగ్రహ ప్రభావం ఉండే మంగళవారం నాడు శుభకార్యాలు తలపెట్టరు.

మంగళవారం చెయకూడని పనులు


➤ మంగళవారం గోళ్ళు కత్తిరించడం, క్షవరం లాంటివి చేయకూడదు.
➤ మంగళవారం అప్పు ఇస్తే ఆ డబ్బులు మళ్ళీ రావడం చాలా కష్టం.
➤ అప్పు తీసుకుంటే అది అనేక బాధలకు, అనవసరమైన పనులకు ఖర్చు అయిపోయి, తీరకపోయే ప్రమాదం ఉంది.
➤ మంగళవారం కొత్త బట్టలు వేసుకోకూడదు.
➤ అత్యవసరం అయితే తప్ప మంగళవారం ప్రయాణాలు పెట్టుకోకూడదు.
➤ మంగళవారం ఉపవాసం చేసిన వారు రాత్రి ఉప్పు వేసిన పదార్ధాలు తినకూడదు.
➤ దైవకార్యాలకు, విద్యా వైద్య రుణాలు ఎప్పుడైనా ఇవ్వవచ్చు.

మంగళవారం చేయవలసిన పనులు

➤ మంగళవారం ఆంజనేయుడిని ధ్యానించడం వలన ధైర్యం చేకూరి, అన్ని పనులు పూర్తవుతాయి.
➤ సుబ్రమణ్యస్వామి ఆరాధన చేయడం వలన కుజగ్రహ ప్రభావం వలన కలిగే ప్రమాదాలను నివారించవచ్చు.
➤ మంగళవారం కాళికాదేవిని ధ్యానించడం వలన శత్రువులపై జయం కలుగుతుంది.
➤ మంగళవారం ఎరుపు రంగు దుస్తులను ధరించడం, ఎరుపు రంగు పువ్వులతో ఇష్టదైవాన్ని ప్రార్ధిస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.
➤ జాతకంలో కుజగ్రహం వక్ర దృష్టితో చూస్తే ఎరుపు రంగు దుస్తులను ధరించరాదు.
➤ మంగళవారం అప్పు తీరిస్తే మళ్లీ కొత్త అప్పులు తీసుకునే అవసరం తగ్గుతుంది.
➤ మంగళవారం నాడు బ్యాంకు అకౌంట్ లో ఎంతో కొంత డబ్బు వేస్తే వృద్ది అవుతూ ఉంటుంది.
➤ మంగళవారం రాహుకాలంలో..( మధ్యాహ్నం 3 నుంచి 4.30 వరకు) దుర్గాదేవి దర్శనం.. దుర్గా స్తోత్రాలు పారాయణము చేయడం వలన ఆధ్యాత్మిక శక్తి పెరుగుతుంది.
➤ హనుమంతుడికి సింధూరంతో పూజించడం వలన, సుబ్రమణ్యస్వామికి పదకొండు ప్రదక్షణలు చేయడం వలన దోష ప్రభావం తగ్గుతుంది.