బెజవాడ దుర్గమ్మ ఆలయం .. అబ్బురపరిచే డ్రోన్ విజువల్స్